Home

Nederlandse Kunstschilders

Welkom op de site Nederlandse Kunstschilders, op onze site vind u diverse kunstschilders!!

Een kunstschilder is een kunstenaar die met verf schilderijen op een meestal vlakke drager (ondergrond, doek, paneel, karton) vervaardigt.

Schilderstijlen

Kunstschilders worden ingedeeld in bepaalde schilderstijlen, bijvoorbeeld binnen een van de vele Europese kunststromingen. Soms kan een kunstschilder tot verschillende stijlen of stromingen in de schilderkunst behoren. De schilderstijl heeft vaak ook betrekking op de periode waarin de kunstschilder leefde.

Techniek

Er bestaan vele verschillende schildertechnieken, waarbij verschillende schildersmaterialen worden gebruikt. Voorbeelden van schilder technieken zijn de olieverftechniek, de aquareltechniek en gouache (plakkaatverf). Tegenwoordig wordt er ook veel geschilderd met acrylverf of alkydverf. Schildersgereedschappen zijn bijvoorbeeld penselen en paletmessen.

Kunstschilders tekenen vaak ook, soms als voorstudie voor een schilderij en soms ook in het schilderij zelf. Zij gebruiken daarbij houtskool, potlood, pen, krijt of andere grafische materialen.

Nauw verwant aan de activiteiten van kunstschilders zijn de activiteiten van grafici. Graveerkunstenaars maken hout-, koper- of lithogravures. Grafici kunnen in verschillende druktechnieken werken.

Musea

Van bekende kunstschilders hangen schilderijen in vele musea over de hele wereld. Er zijn nationale musea en specifieke musea.

\

Salomon Garf:

geboren: 6 december 1879 te Amsterdam
overleden: 27 augustus 1943 te Auschwitz

Musea: o.a. Singer Museum Laren en

Joods Historisch Museum

Geschiedenis

Al sinds de prehistorie brengt de mens kunstzinnige afbeeldingen aan bijvoorbeeld op rotswanden of op papyrus. Een voorbeeld zijn de rotstekeningen in Altamira. Later werd onder andere de Kerk opdrachtgeefster en ontstonden de Sint-Lucasgildes.

Naast de kerk gaven vanouds ook koningen en andere vorsten, de adel en rijke handelaars en industriëlen veel opdrachten aan kunstschilders. Wanneer een schilder aan het hof van een vorst verbonden was spreekt men van een hofschilder. Een kunstliefhebber die kunstenaars financieel ondersteunt noemt men een mecenas.

Het is vaak moeilijk voor kunstschilders om van hun werk te leven als zij niet zeer beroemd zijn en omdat het maken van beeldende kunst toch als een waardevolle activiteit wordt gezien heeft de overheid sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw verschillende subsidieregelingen in het leven geroepen, zoals het BKR beeldende kunstenaars regeling  zie site BKR

Simon Maris